• EnglishVietnamese Laos
     

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 1

Hôm nay 1

Tổng lượt truy cập 10,975

QUY CHẾ VỀ CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021

QUY CHẾ VỀ CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021

QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGUYỄN DU

QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGUYỄN DU

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021 - 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGUYỄN DU NĂM HỌC 2021 - 2022

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021 - 2022

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021 - 2022

HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TỈNH HÀ TĨNH LẦN THỨ VII

HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TỈNH HÀ TĨNH LẦN THỨ VII

HỘI THI NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020 - 2021

HỘI THI NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020 - 2021

ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM 2020

ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM 2020

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN DÂN CA KHÓA VI (2020 - 2022)

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN DÂN CA KHÓA VI (2020 - 2022)

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2010 - 2010

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2010 - 2010

NGHỀ CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Nghề Chế biến món ăn