• EnglishVietnamese Laos
     

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 1

Hôm nay 1

Tổng lượt truy cập 12,790

 

BAN GIÁM  HIỆU

 Họ và tên: Đặng Thị Thuý Hằng

Ngày sinh: 26/12/1975

Trình độ: Tiến sỹ
Chức vụ: Hiệu Trưởng 
Số điện thoại:0913 25 96 97
Email:danhanght@gmail.com

Họ và tên: Lê Thị Cần

Ngày sinh: 21/4/1984

Trình độ: Thạc sỹ
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Số điện thoại: 0917 699 788
Email: lecan.cvh@gmail.com

PHÒNG TỔ CHỨC - HCTH

Họ và tên: Bùi Quang Huế

Ngày sinh: 10/5/1977

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Trưởng phòng
Số điện thoại:0916387768
Email:quanghuehl@gmail.com

Họ và tên: Trần Thị Thu Phương

Ngày sinh: 0/9/1974

Trình độ:Cử nhân

Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Số điện thoại:0947326336
Email:thuphuongtran0910@mail.com

Họ và tên: Hoàng Thị Mai Phương

Ngày sinh: 10/9/1974

Trình độ:Cử nhân
Chức vụ: Nhân viên
Số điện thoại: 0912627345
Email:

Họ và tên: Lê Thị Hoa

Ngày sinh: 20/11/1992

Trình độ:Cử nhân

Chức vụ: Nhân viên
Số điện thoại:091 420 99 91

Email:hoaktth@gmail.com

Họ và tên: Lê Thị Thu

Ngày sinh: 10/5/1977

Trình độ:Cử nhân
Chức vụ: Nhân viên
Số điện thoại: 0915  753 566
Email: lethutunganh@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Đức Thành

Ngày sinh: 6/1/1985

Trình độ:Cử nhân
Chức vụ: Nhân viên
Số điện thoại:0916987879
Email:ducthanhnguyen010685@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Như Vân

Ngày sinh: 2/8/1984

Trình độ:Cử nhân
Chức vụ: Nhân viên
Số điện thoại:
Email: nhuvan28@gmail.com

Họ và tên: Ngô Thị Là

Ngày sinh: 20/10/1978

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Nhân viên
Số điện thoại: 0913 25 97 98
Email: ngothila80@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Công Đức

Ngày sinh: 25/6/1969
Chức vụ: Nhân viên bảo vệ

Số điện thoại:

Họ và tên: Trần Xuân Sơn

Ngày sinh: 25/6/1969
Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
Số điện thoại:

PHÒNG ĐÀO TẠO

Họ và tên: Lê Thị Hoài Thơ

Ngày sinh: 20/10/1980
Trình độ: Thạc sỹ

Chức vụ: Trưởng phòng Đào tạo
Số điện thoại: 0916 99 89 62
Email: hoaithovhnt@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Tâm

Ngày sinh: 8/10/1981

Trình độ: Đại học

Chức vụ: P. Trưởng phòng

Số điện thoại: 094 405 17 55

Email: nguyenthanhtam.cvh@gmail.com

Họ và tên: Trần Thị Lan Hương

Ngày sinh: 06/05/1989

Trình độ: Thạc sỹ
Chức vụ: Chuyên viên
Số điện thoại: 0917424689
Email: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền

Ngày sinh: 25/10/1989

Trình độ: Cử nhân
Chức vụ: Chuyên viên
Số điện thoại: 0942 575 488
Email:nguyenthihuyen.cvh@gmail.com

PHÒNG TUYỂN SINH - GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Tuyết

Ngày sinh: 9/11/1972

Trình độ:Cử nhân
Chức vụ: Trưởng phòng
Số điện thoại:0912 099 917
Email:nguyenmaituyet.cvh@gmail.com

Họ và tên: Phan Kiều Ngọc

Ngày sinh: 6/5/1981

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Chuyên viên

Số điện thoại:

Email:

Họ và tên: Lê Thị Oanh

Ngày sinh: 20/9/1986

Trình độ:Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên
Số điện thoại:
Email:

Họ và tên: Lê Thị Nga

Ngày sinh: 16/7/1988

Trình độ: Cử nhân
Chức vụ: Chuyên viên
Số điện thoại:
Email:

 

 

KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH

Họ và tên: Đặng Thúy Tiểu Trà

Ngày sinh: 13/6/1981

Trình độ: Thạc sĩ

Chức vụ: Trưởng khoa

Số điện thoại:

Email: dangtieutra@gmail.com

Họ và tên: Trần Văn Hoàng

Ngày sinh: 8/9/1987

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Phó khoa

Số điện thoại:

Email:

Họ và tên: Bùi Mai Hà

Ngày sinh: 20/1/1984

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại:

Email: maihap2qb84@gmail.com

Họ và tên: Võ Thị Tuyết Mai

Ngày sinh: 6/8/1982

Trình độ: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại:

Email: votuyetmaiht@gmail.com

Họ và tên: Hoàng Minh Hương

Ngày sinh: 22/7/1980

Trình độ: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại: 098 999 15 99

Email: minhhuong22780@gmail.com

Họ và tên: Vương Khánh Hòa

Ngày sinh: 17/12/1989

Trình độ: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại:

Email: khanhhoavuong89@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thanh Huyền

Ngày sinh: 18/10/1989

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại:

Email:nguyenthanhhuyen1810@gmail.com

     Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền

     Ngày sinh: 3/6/1986

     Trình độ: Thạc sĩ

     Chức vụ: Giảng viên

     Số điện thoại:

     Email: hiennguyen3685@gmail.com

     Họ và tên: Nguyễn Thu Hiền

     Ngày sinh: 1/5/1992

     Trình độ: Đại học

     Chức vụ: Giảng viên

     Số điện thoại: 094 818 90 63

     Email: thuhien92.cvh@gmail.com

     Họ và tên: Lê Thị Giang

     Ngày sinh: 1/1/1982

     Trình độ: Thạc sĩ

     Chức vụ: Giảng viên

     Số điện thoại:

     Email: gianglehs@gmail.com

     Họ và tên: Lê Thị Thu

     Ngày sinh: 9/3/1990

     Trình độ: Đại học

     Chức vụ: Giảng viên

     Số điện thoại: 0973 642 290

     Email: thule0903@gmail.com

 

 

     Họ và tên: Đặng Thị Hà

     Ngày sinh: 10/11/1991

     Trình độ: Thạc sĩ

     Chức vụ: Giảng viên

     Số điện thoại: 0911  73 82 86

     Email: ngochadlk33@gmail.com

     Họ và tên: Đậu Thị Thu Hương

     Ngày sinh: 17/11/1978

     Trình độ: Đại học

     Chức vụ: Giảng viên

     Số điện thoại: 

     Email: dauthithuhuong0686@gmail.com

     Họ và tên: Huỳnh Thị Nha Trang

     Ngày sinh: 22/07/1981

     Trình độ: Đại học

     Chức vụ: Giảng viên

     Số điện thoại:

     Email:

KHOA NGHỆ THUẬT

Họ và tên: Lê Quốc Hùng

Ngày sinh: 24/7/1976

Trình độ: Thạc sỹ
Chức vụ:Trưởng khoa
Số điện thoại: 0941 33 55 76
Email:hunglevhnt@gmail.com

Họ và tên: Hoàng Nhật Dương

Ngày sinh: 15/8/1979

Trình độ: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại: 

Email: nhatduong1979@gmail.com

Họ và tên: Phan Thanh Hà

Ngày sinh: 9/5/1976

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại:

Email: thanhha76@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Văn Dương

Ngày sinh: 2/8/1971

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại:

Email:

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết

Ngày sinh: 11/3/1973

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại:

Email:

 

 

Họ và tên: Hoàng Thị Hồng Thắm

Ngày sinh: 4/12/1988

Trình độ: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại: 091 170 22 22

Email: vicambuon_88@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Văn Toản

Ngày sinh: 10/3/1983

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại:

Email: nguyentoanguitar@gmail.com

Họ và tên: Trần Hữu

Ngày sinh: 6/7/1987

Trình độ: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại:

Email:

Họ và tên: Võ Tá Hải

Ngày sinh: 20/2/1982

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại:

Email:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hậu

Ngày sinh: 7/12/1982

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại:

Email:

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Quang

Ngày sinh: 

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại:

Email:

 

Họ và tên: Lê Văn Nhất

Ngày sinh: 6/6/1990

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại:

Email:

Họ và tên: Trần Thị Tâm

Ngày sinh: 

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại:

Email: