• EnglishVietnamese Laos
     

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 1

Hôm nay 1

Tổng lượt truy cập 5,343

Ban Giám hiệu

Họ và tên: Hồ Việt Anh

Chức vụ: Hiệu trưởng

Trình độ: Thạc sỹ

Số điện thoại: 0983408222

Email: Hieutruong.cvh@gmail.com

Họ và tên: Đặng thị Thuý Hằng
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Trình độ: Tiến sỹ
Số điện thoại:0913259697
Email:danhanght@gmail.com

  Phòng Tổ chức - HCTH

Họ và tên: Bùi Quang Huế
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ:Cử nhân
Số điện thoại:0916387768
Email:quanghuehl@gmail.com

 

Họ và tên: Trần Thị Thu Phương
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ:Cử nhân
Số điện thoại:0947326336
Email:thuphuongtran0910@mail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Mai Phương
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ:Cử nhân
Số điện thoại:0912627345
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hoa
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ:Cử nhân
Số điện thoại:01644093288
Email:hoaktth@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Thu
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ:Cử nhân
Số điện thoại:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Đức Thành
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ:Cử nhân
Số điện thoại:0916987879
Email:ducthanhnguyen010685@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Như Vân
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ:Cử nhân
Số điện thoại:
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Là
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ:Cử nhân
Số điện thoại:0913259798
Email:
Họ và tên: Nguyễn Công Đức
Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
Trình độ:
Số điện thoại:
Email:
Họ và tên: Trần Xuân Sơn
Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
Trình độ:
Số điện thoại:
Email:
  Phòng Đào tạo - QLHSSV

Họ và tên: Lê Thị Cần
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ:Thạc sỹ
Số điện thoại:0913974181
Email:lecan.cvh@gmail.com

 

Họ và tên: Lê Thị Hoài Thơ
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ:  Thạc sỹ
Số điện thoại:0916998962
Email:hoaithovhnt@gmail.com
Họ và tên: Trần Anh Hoàng
Chức vụ: Giảng viên
Trình độ:Cử nhân
Số điện thoại:0946142333
Email:hoangtran.ka@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ:Cử nhân
Số điện thoại:0942575488
Email:huyennguyen101989@gmail.com
  Phòng Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Tuyết
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ:Cử nhân
Số điện thoại:0912099917
Email:nguyenmaituyet.cvh@gmail.com

 

Họ và tên: Lê Quốc Hùng
Chức vụ:   Phó Trưởng phòng
Trình độ:   Thạc sỹ
Số điện thoại: 0941335576
Email:hunglevhnt@gmail.com
 
Họ và tên: Lê thị Oanh
Chức vụ:  Chuyên viên
Trình độ:Cử nhân
Số điện thoại:
Email:
Họ và tên: Lê thị Nga
Chức vụ:  Chuyên viên
Trình độ:Cử nhân
Số điện thoại:
Email: