• EnglishVietnamese Laos
     

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 1

Hôm nay 2

Tổng lượt truy cập 13,182

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Nhân lực có vai trò quyết định trong sự nghiệp phát triển du lịch. Nhiều năm qua, ngành du lịch nói chung và các trường đào tạo du lịch nói riêng đã cố gắng, nỗi lực phấn đấu, huy động sức mạnh cộng đồng, sức mạnh doanh nghiệp, sự hỗ trợ quốc tê và được nhà nước quan tâm, đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong đào tạo nhân lực về du lịch