• EnglishVietnamese Laos
     

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 1

Hôm nay 1

Tổng lượt truy cập 12,790

TẬP HUẤN CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

12/10/2018 15:04

          Thực hiện thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Sáng ngày 12 tháng 10 dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Nguyễn Du, đồng chí Trần Đăng Kiên trưởng Phòng Đào tạo, phụ trách công tác khảo thí đảm bảo chất lượng đã chủ trì triển khai tập huấn công tác tự đánh giá chất lượng đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho các thành viên Hội đồng tự đánh giá chất lượng năm 2018.

          Đợt tập huấn giúp các thành viên biết được tổng quan về hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nguyên tắc, yêu cầu, tổ chức xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp từ đó xác định vai trò, trách nhiệm của mình trong triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng vào đơn vị mình.

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cơ sở đối với công tác tự đánh giá.

Biết được kiến thức, kỹ năng thực hiện tự đánh giá theo các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng chương trình các trình độ giáo dục nghề nghiệp.

Đồng chí Trần Đăng Kiên trưởng Phòng Đào tạo chủ trì buổi tập huấn

Nguyễn Huyền