• EnglishVietnamese Laos
     

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 1

Hôm nay 1

Tổng lượt truy cập 10,975

DS trúng tuyển nv1 hệ CĐ chính quy năm 2011 ngành quản trị chế biến món ăn

17/02/2017 15:53

Ngành: 14 - Quản trị chế biến món ăn

 STT

ĐT

KV

Họ và tên

 

Số báo danh

Ngày sinh

Phái

Hộ khẩu

ĐM1

ĐM2

ĐM3

ĐTC

ĐTC1

1

06

2

Nguyễn Văn

An

DCN.A2592

04/08/93

Nam

Bắc Giang

02.75

03.50

03.50

09.75

10.00

2

 

2NT

Bùi Thị Hồng

Anh

LPH.D110590

14/11/93

Nữ

Thái Bình

07.25

03.75

04.00

15.00

15.00

3

 

2

Dư­ơng Thị

Anh

SP2.D112

15/07/93

Nữ

Vĩnh Phúc

05.00

03.00

02.25

10.25

10.50

4

 

2

Đàm Ngọc

Anh

HTC.D112355

08/01/93

Nam

Hà Nội

03.50

04.00

02.50

10.00

10.00

5

 

2NT

Kiều Thị Lan

Anh

DCN.A3167

09/07/93

Nữ

Hà Nội

03.50

04.50

04.50

12.50

12.50

6

 

2NT

Lê Thị Kim

Anh

DCN.A4085

05/04/93

Nữ

Thái Bình

01.75

04.50

02.75

09.00

09.00

7

 

1

Nguyễn Thị

Anh

DCN.A3966

01/08/93

Nữ

Hà Nam

01.25

04.00

04.00

09.25

09.50

8

 

3

Nguyễn Thị Thuỳ

Anh

TMA.D140357

30/08/93

Nữ

Hà Nội

06.00

05.25

02.50

13.75

14.00

9

 

1

Trần Thị

Anh

DTF.D1129

03/04/93

Nữ

Hà Nam

04.75

02.25

03.25

10.25

10.50

10

 

2NT

Trư­ơng Thị

Anh

DCN.A3168

28/06/93

Nữ

H­ng Yên

03.50

05.75

03.50

12.75

13.00

11

 

2

Vũ Thế

Anh

DCN.A3523

13/08/93

Nam

Bắc Giang

01.25

03.50

04.50

09.25

09.50

12

 

2NT

Vũ Thị Nguyệt

ánh

DCA.D11583

28/07/93

Nữ

H­ưng Yên

05.00

02.50

02.50

10.00

10.00

13

 

2NT

Trần Thị

Chàm

DMT.A257

10/05/93

Nữ

Hà Nội

02.50

02.75

03.75

09.00

09.00

14

01

1

Đặng Thị

Chiêm

DCN.D11700

09/05/93

Nữ

Bắc Giang

03.00

02.00

02.00

07.00

07.00

15

 

1

Hoàng Văn

Chiến

DTL.A254

08/09/93

Nam

Yên Bái

04.50

03.75

03.00

11.25

11.50

16

 

2NT

Nguyễn Hữu

Chiến

TMA.D140508

26/08/91

Nam

Hà Nội

06.00

03.75

02.25

12.00

12.00

17

 

2

Trần Quang

Chính

LDA.D113146

16/07/93

Nam

NamĐịnh

06.50

02.25

03.25

12.00

12.00

18

 

2NT

Đoàn Chí

Cư­ờng

MHN.D122763

02/07/93

Nam

Thái Bình

04.50

02.50

02.25

09.25

09.50

19

 

1

Nguyễn Văn

Cư­ờng

DCN.A7770

25/05/93

Nam

Bắc Giang

00.75

04.00

03.50

08.25

08.50

20

 

1

Trần Ngọc

Diễn

CIH.D19

30/08/93

Nam

Phú Thọ

03.00

04.50

04.25

11.75

12.00

21

 

2NT

Ngô Thành

Du

LDA.D113245

05/03/93

Nam

NamĐịnh

03.50

02.75

02.75

09.00

09.00

22

 

2NT

Vũ Thị

Dung

DCN.A8908

15/04/93

Nữ

NamĐịnh

03.25

02.75

02.75

08.75

09.00

23

03

2NT

Hoàng Văn

Dũng

DCN.A10221

01/07/91

Nam

NamĐịnh

01.25

04.00

03.50

08.75

09.00

24

 

2NT

Nguyễn Tiến

Dũng

DCN.A9882

29/12/93

Nam

Hà Nội

02.50

04.25

03.25

10.00

10.00

25

 

1

Phùng Văn

Dũng

CIH.D113

04/10/92

Nam

Hà Nội

06.00

03.25

02.00

11.25

11.50

26

 

2NT

Đặng Thị

Duyên

DCN.D12434

25/04/93

Nữ

Hư­ng Yên

04.50

01.75

03.75

10.00

10.00

27

 

2NT

Phạm Thị

Duyên

DCA.A170

17/04/93

Nữ

H­ưng Yên

03.00

03.25

02.50

08.75

09.00

28

 

1

Nguyễn Danh

Duyệt

CIH.A21

14/03/93

Nam

Hà Nội

04.50

02.75

03.00

10.25

10.50

29

 

1

Nguyễn Văn

Dư­ỡng

LDA.D113429

31/01/93

Nam

Hải D­ơng

04.00

03.50

02.50

10.00

10.00

30

 

2NT

Đỗ Văn

Đạo

DCN.A11260

20/12/92

Nam

Thái Bình

01.75

05.00

02.50

09.25

09.50

31

 

2NT

Nguyễn Duy

Đạt

DCN.A11345

15/11/93

Nam

Hà Nội

00.50

03.50

04.75

08.75

09.00

32

 

2NT

Nguyễn Văn

Đạt

TDD.D152

03/03/92

Nam

Thanh Hóa

06.00

01.25

02.00

09.25

09.50

33

 

2NT

Đỗ Văn

Đức

DCN.A13077

20/12/92

Nam

Thái Bình

02.00

03.75

03.25

09.00

09.00

34

01

1

Trần Quang

Đức

SP2.D1619

15/09/93

Nam

Vĩnh Phúc

05.00

01.00

03.25

09.25

09.50

35

 

1

Lê Thị

Gấm

QHF.D11111

10/04/93

Nữ

Thanh Hóa

04.00

02.50

02.50

09.00

09.00

36

 

2NT

Đặng Thị H­ơng

Giang

TDV.A12951

18/06/91

Nữ

Hà Tĩnh

02.00

04.00

04.50

10.50

10.50

37

 

2NT

Nguyễn Thị

Giang

LDA.D113545

07/04/93

Nữ

Bắc Ninh

04.50

03.50

02.50

10.50

10.50

38

 

1

Nguyễn Thị

Giang

QHF.D11167

12/03/93

Nữ

Thanh Hóa

05.75

01.50

02.25

09.50

09.50

39

 

3

Trần Hoàng

Giang

LDA.D113540

03/09/93

Nam

Hà Nội

03.00

04.25

03.25

10.50

10.50

40

 

2NT

Vũ H­ơng

Giang

DCN.D13094

22/02/92

Nữ

Ninh Bình

03.50

03.00

02.75

09.25

09.50

41

 

2NT

Nguyễn Mạnh

Giỏi

DCN.A13754

20/12/92

Nam

Bắc Ninh

02.00

06.00

04.50

12.50

12.50

42

 

2NT

Đặng Thu

DCN.A14362

20/08/93

Nữ

NamĐịnh

02.25

04.50

03.50

10.25

10.50

43

 

2NT

Nguyễn Thị

DCA.D11660

17/08/93

Nữ

H­ng Yên

04.50

02.25

03.00

09.75

10.00

44

 

2NT

Nguyễn Thị

LDA.D113639

11/09/93

Nữ

Hà Nội

05.00

03.25

02.00

10.25

10.50

45

 

2NT

Nguyễn Thị

LDA.D113710

27/10/93

Nữ

Hà Nam

05.50

01.50

02.25

09.25

09.50

46

 

2NT

Tạ Thị

DCN.A13947

09/07/93

Nữ

Hà Nội

02.25

03.00

04.50

09.75

10.00

47

01

1

Chu Văn

Hải

DTZ.A5726

09/06/93

Nam

Quảng Ninh

02.25

02.00

02.25

06.50

06.50

48

 

2NT

Hoàng Thị

Hanh

DCN.A13809

05/11/93

Nữ

Hà Nội

03.00

04.50

04.25

11.75

12.00

49

 

1

Lê Thị Hà

Hạnh

DCN.A15677

09/10/93

Nữ

Hà Nam

02.00

03.50

03.50

09.00

09.00

50

 

2NT

Lê Văn

Hào

HDT.D1245

09/09/93

Nam

Thanh Hóa

04.50

04.75

03.25

12.50

12.50

51

 

2NT

Nguyễn Thị

Hậu

DCN.A15961

16/10/93

Nữ

Hà Nội

02.50

03.25

03.25

09.00

09.00

52

 

2

Tạ Thị

Hậu

NHF.D12136

10/06/93

Nữ

Hà Nội

06.00

02.75

02.00

10.75

11.00

53

 

2NT

Hoàng Thị

Hiền

DCN.A17906

29/11/93

Nữ

NamĐịnh

04.00

02.25

03.50

09.75

10.00

54

 

1

Phạm Thu

Hiền

DDM.A1195

19/10/93

Nữ

Hải D­ương

01.50

04.75

05.25

11.50

11.50

55

06

1

Vũ Thị Thu

Hiền

SPH.D17768

19/08/93

Nữ

Hòa Bình

03.00

02.00

03.25

08.25

08.50

56

 

2NT

Nguyễn Duy

Hiếu

BVH.A1437

26/05/93

Nam

Hà Nội

02.75

06.00

05.00

13.75

14.00

57

 

2NT

Nguyễn Trọng

Hiếu

NNH.A4152

25/12/93

Nam

H­ng Yên

02.75

03.75

03.25

09.75

10.00

58

 

2

Trần Ngọc

Hiếu

TMA.D141214

26/08/93

Nam

NamĐịnh

06.50

01.75

03.00

11.25

11.50

59

 

2NT

Bùi Thị

Hoa

TDV.A2816

12/11/93

Nữ

Nghệ An

03.00

03.00

03.25

09.25

09.50

60

01

2NT

Đặng Thị

Hoa

THV.D16938

27/08/93

Nữ

Phú Thọ

02.50

02.50

03.00

08.00

08.00

61

 

2NT

Trịnh Thị

Hoa

VHH.D15238

28/07/93

Nữ

Hà Nam

05.00

05.00

01.75

11.75

12.00

62

 

3

Vũ Thị Ph­ơng

Hoa

DQK.A2798

11/02/93

Nữ

Hà Nội

04.00

02.50

03.75

10.25

10.50

63

 

2NT

V­ơng Thị Mai

Hoa

CIH.D127

19/05/93

Nữ

Hà Nội

05.50

02.00

02.00

09.50

09.50

64

 

2NT

Mai Thị

Hoà

SPH.D17770

07/08/93

Nữ

NamĐịnh

04.00

02.50

03.50

10.00

10.00

65

 

2NT

Nguyễn Thị Khánh

Hoà

LDA.D114216

12/04/93

Nữ

Bắc Giang

06.00

04.75

03.25

14.00

14.00

66

 

2NT

Nguyễn Thị Thu

Hoài

HDT.D1393

03/02/92

Nữ

Thanh Hóa

05.50

01.00

02.25

08.75

09.00

67

 

2NT

Trần Thị

Hoài

DCN.D14977

22/09/93

Nữ

NamĐịnh

04.50

04.50

02.50

11.50

11.50

68

 

2NT

Nguyễn Quốc

Hồi

VHH.D15281

24/07/93

Nam

Hà Nam

04.50

02.25

03.50

10.25

10.50

69

 

1

Dư­ơng Thị

Hồng

DCN.A19865

24/01/93

Nữ

Bắc Giang

00.50

03.75

04.25

08.50

08.50

70

 

2NT

Lê Thị

Hồng

HDT.D1446

05/01/93

Nữ

Thanh Hóa

04.00

02.50

02.25

08.75

09.00

71

01

1

Bùi Mạnh

Hợp

DCN.A20195

06/08/93

Nam

Phú Thọ

00.50

04.25

05.25

10.00

10.00

72

 

2NT

Lê Công

Huân

DCA.A455

10/06/93

Nam

H­ng Yên

02.50

04.75

03.00

10.25

10.50

73

 

2

Hoàng Thị Lý

Huế

LDA.A3045

17/10/93

Nữ

NamĐịnh

02.00

03.00

04.50

09.50

09.50

74

 

2NT

Mai Thị

Huế

CIH.D129

08/10/93

Nữ

Thanh Hóa

06.00

03.00

02.00

11.00

11.00

75

 

2NT

Đoàn Thị

Huệ

LDA.D114352

23/10/93

Nữ

Hải D­ương

06.00

04.00

02.25

12.25

12.50

76

 

2NT

Trần Thị

Huệ

VHH.D15318

07/06/93

Nữ

Hà Nam

06.25

03.00

03.25

12.50

12.50

77

 

2NT

Dư­ơng Đắc

Hùng

LNH.D110083

09/07/93

Nam

Hà Nội

04.50

01.75

02.50

08.75

09.00

78

 

2NT

Nguyễn Quang

Huy

VHH.D15333

22/08/93

Nam

NamĐịnh

04.50

02.25

02.50

09.25

09.50

79

 

2

Chu Thanh

Huyền

DDL.A4116

24/06/93

Nữ

Hà Nội

03.00

05.25

04.25

12.50

12.50

80

 

2NT

Đinh Thị

Huyền

DCN.A21457

19/06/93

Nữ

Hà Nội

02.75

03.25

03.00

09.00

09.00

81

06

2NT

Đinh Thị

Huyền

DCN.D15898

11/07/92

Nữ

NamĐịnh

03.50

04.75

03.00

11.25

11.50

82

 

2NT

Lê Thị

Huyền

LNH.D110076

04/04/93

Nữ

Hà Nội

06.00

01.50

03.75

11.25

11.50

83

 

2NT

Đồng Văn

Hư­ng

NTH.D15622

10/12/93

Nam

Thái Bình

03.50

03.25

03.00

09.75

10.00

84

 

2NT

Nguyễn Văn

H­ưng

DCN.A23248

21/02/92

Nam

Thái Bình

02.25

05.50

06.00

13.75

14.00

85

 

2NT

Hoàng Thị Quỳnh

Hư­ơng

DCN.A23445

04/08/93

Nữ

Hà Nội

04.75

03.25

02.00

10.00

10.00

86

 

2NT

Nguyễn Thị

Hương

DCN.A23371

16/02/93

Nữ

Hà Nội

03.00

05.50

02.50

11.00

11.00

87

 

2NT

Kiều Thị Thanh

Hư­ờng

MHN.D116194

15/07/93

Nữ

Hà Nội

04.00

02.00

02.75

08.75

09.00

88

01

1

Nguyễn Thị

H­ưởng

CIH.A67

14/01/93

Nữ

Hà Nội

01.50

02.75

03.50

07.75

08.00

89

 

2NT

Lê Thanh

Khá

DCN.A24750

06/04/93

Nam

Hà Nam

03.00

03.75

04.00

10.75

11.00

90

 

2NT

Phạm Văn

Kiên

DCN.A25522

10/04/93

Nam

Hải Dư­ơng

04.50

04.25

05.50

14.25

14.50